Nezapomeňte, že havarijní pojištění musí být nastaveno efektivně!

Publikováno 25. 1. 2017

Havarijní pojištění není tak rozšířenou službou jako klasické povinné ručení, které je vyžadováno zákonem a musí být nedílnou součástí každého dopravního řádně prostředku provozovaného na silničních komunikacích. „Havarijko“, jak je tato služba někdy nazývá má doplňkový charakter a může si ji sjednat jenom ten, kdo o ni má zájem.

Kvalitní havarijní pojištění je základ

Havarijní pojištění se vyplatí především u všech nových či novějších automobilů. Pakliže si totiž způsobíte nebo vám bude způsobena nějaké škoda neznámým pachatelem, dojde k její úhradě ze strany pojišťovny. Vzhledem k tomu, že je havarijní pojištění často vyšším nákladem, než povinné ručení, je vhodné jej nastavit co nejefektivněji. To se promítá poté také do sféry následného plnění škod.

Kombinujte havarijní pojištění s povinným ručením

Rozhodnete-li se uzavřít havarijní pojištění online, určitě se snažte obě smlouvy sjednat u jednoho poskytovatele. Důvod je bezpochyby jasný. Toto sloučení vám přinese jistou slevu. Nehledě na to, že lze převádět část bonusů z povinného ručení na havarijní pojištění, což se promítá do celkových nákladů. Při kombinaci obou těchto produktů mohou výsledné úspory přesáhnout hranici 50% a více.

Výše spoluúčasti hraje hlavní roli

K zásadním elementům ovlivňujícím efektivitu a cenu havarijního pojištění patří nastavení spoluúčasti. Nejčastěji se můžete setkat s těmito modely:

  • 2% spoluúčast – platíte 2 000 Kč až 3 000 Kč
  • 5% spoluúčast – platíte 5 000 Kč
  • 10% spoluúčast – platíte 10 000 Kč
  • 20% spoluúčast – platíte 20 000 Kč

Nyní si pojďme vysvětlit, jak taková spoluúčast vlastně funguje. Pakliže budete mít např. obvyklou 5% spoluúčast, potom při jakékoliv úhradě škody platíte částku 5 000 Kč a zbytek doplácí vaše pojišťovna. Při 2% spoluúčasti kryjete v podstatě i ty nejmenší opravy na svém vozidle. Při velké spoluúčasti již musíte počítat s tím, že drobnější opravy budou ve vaší režii. Výhodou toho je však sleva na havarijním pojištění, která při spoluúčasti mezi 2 % – 20 % tvoří až třetinu celkové ceny.

Nižší spoluúčast na havarijním pojištění logicky znamená vyšší cenu pojistky!

Pojistěte si skutečnou hodnotu vozidla

Mezi zájemci o havarijní pojištění bývá běžné tzv. přeceňování automobilu. Vůz je tedy mnohdy pojištěn na vyšší sumu, než jaká je jeho opravdová hodnota. Tím samozřejmě dochází i k nárůstu výdajů za havarijní pojištění. Pakliže se tomuto scénáři chcete vyhnout, aktualizujte svoji pojistku každým rokem a snižujte výslednou cenu svého vozu, jež bude odpovídat skutečnosti. Novodobou alternativou je také volba havarijního pojištění, v rámci něhož se nestanoví cílová částka, nýbrž je brán zřetel na tržní cenu automobilu, jíž v případě plnění určuje sama pojišťovna.

Chraňte se proti těm správným škodám

Abyste získali efektivní a cenově přijatelné havarijní pojištění, rozmýšlejte i nad riziky, která jsou pro vás zásadní a mají smysl. U zcela nových vozidel není pravděpodobně třeba o čemkoliv zdlouhavě diskutovat. Tam jednoznačně vítězí havarijní pojištění All-Risk, tedy proti všem rizikům – havárie, živel, vandalismus a krádež. Naprosto jiný scénář však může být po několika letech provozu, kdy je možnost krádeže menší. Stejně tak tomu bude tehdy, jestli své vozidlo necháváte povětšinou na hlídaných místech nebo v garáži. U postaršího vozu určitě nebudete řešit každý škrábanec na laku, takže i tomu lze uzpůsobit výsledná rizika pojištění.

Předem stanovená ochrana před danými škodami má pravděpodobně ten největší vliv na celkovou cenu za havarijního pojištění

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…