Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Víte, jak funguje a jak se počítá havarijní pojištění?

Publikováno 17. 3. 2023

Havarijní pojištění je v současné době celkem omílaným tématem. Pokud vlastníte dopravní prostředek, měli byste o něm a o jeho možnostech vědět. Na úvod tohoto článku je třeba zmínit jednu z nejpodstatnějších věcí. Havarijní pojištění na rozdíl od pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není povinné. Bez povinného ručení nesmíte na silniční komunikace, volba havarijního pojištění je pouze na vás samotných.

Jak funguje havarijní pojištění?

Povinné ručení kryje škody, které způsobíte při dopravní nehodě na majetku a zdraví cizích osob. I z tohoto důvodu jde o povinnou záležitost. U havarijní pojištění je to naopak. Tento typ pojištění slouží pro úhradu škody, jíž si způsobíte na vozidle svým vlastním zaviněním. Vhod vám samozřejmě může přijít i v okamžiku, kdy škodu způsobí někdo jiný, avšak viník není dopaden.

Co všechno kryje havarijní pojištění?

Princip krytí havarijního pojištění je nyní každému znám. Teď je třeba se zaměřit na to, v jakých situacích ho můžete využít. Při sjednání havarijního pojištění totiž můžete volit z nejrůznějších rizik. Ty by měly obvykle korespondovat s vašimi návyky a užíváním dopravního prostředku. Zjednodušeně řečeno plaťte za to, co se vám hodí nejvíce. Hlavní kapitolou je pochopitelně dopravní nehoda, kterou jste způsobili sami a při níž je poškozen váš automobil. V takový moment dojde k uhrazení škody na vašem voze z havarijního pojištění, ať už jde o samotnou práci či náhradní díly. Havarijní pojištění se však může týkat i mnohých jiných věcí.

  • Vandalismus
  • Střet se zvěří
  • Živelné katastrofy

Dalo by se říci obecný a základní balíček havarijního pojištění. Ten ovšem může být rozšířen ještě o další připojištění. Záleží na tom, co všechno vyžadujete a o jak velké krytí stojíte. Připojištění se může týkat kupříkladu mimořádné výbavy ve vozidle, neoprávněného využívání, čelního skla, úrazu přepravovaných osob, zavazadel a věcí osobní potřeby, včetně nákladů spojených s náhradním vozidlem. Když využijete havarijní pojištění v rámci havárie, živle, vandalismu a odcizení, dáváte přednost tzv. řešení Allrisk. Výjimkou však nejsou pouhé kombinace těchto pojištění.

Jak se počítá výše havarijního pojištění?

Důležité je vědět nejenom to, jak funguje havarijní pojištění a k čemu slouží. Podstatná je také informace prozrazující, jak je pojištění vypočítáváno. Na cenu havarijního pojištění mají vliv dvě základní věci.

  • Druh vozidla
  • Majitel vozidla

Pokud budete uzavírat havarijní pojištění na nový a drahý automobil, bude cena této služby jistě vyšší, než když pojistíte několik let starý vůz. Pakliže jde o majitele, dražší havarijní pojištění bude platit určitě mladý řidič bez jakýchkoliv zkušeností a bonusů. Méně zaplatí pak ti zkušenější, kteří jezdí dlouho, a hlavně bez nehod. Cenu havarijního pojištění pochopitelně ovlivňují i mnohé další faktory. Jedním z těch zásadních je výše spoluúčasti. Ta prozrazuje, kolik peněz budete při hrazení dané škody platit ze svého. Čím větší máte spoluúčast, tím menší bude platba za havarijní pojištění a naopak. Ve výčtu podobných věcí ovlivňujících výši tohoto pojištění bychom mohli pokračovat.

  • Bydliště majitele vozidla
  • Využití dopravního prostředku
  • Frekvence platby pojistného

Nutno podotknout, že cena havarijního pojištění není ničím univerzálním a vždy se jedná o individuální záležitost. K požadované částce vám však mohou dopomoci nejrůznější online kalkulačky a srovnávače na internetu. Přesnou kalkulaci vám samozřejmě spočítá i pojišťovací agent na pobočce pojišťovny. Při sjednání havarijního pojištění se snažte, aby tato pojistka svým obsahem vyhovovala vašim potřebám.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…