Víte, jak můžete zrušit povinné ručení?

Publikováno 3. 4. 2017

Povinné ručení je zákonem vyžadovaný náklad vztahující se ke každému dopravnímu prostředku provozovaném na silničních komunikacích. Při jeho vyřizování se obvykle zavazujete ke smlouvě v délce trvání jednoho roku, jež vás nutí využívat těchto služeb.

Jak vypovědět smlouvu povinné ručení?

Jenže, co když chcete ukončit či zrušit smlouvu dříve? Je to vůbec možné a v jakých případech je to reálné? Na to vám odpoví následující řádky včetně uvedení konkrétních situací.

Výpověď 6 týdnů před koncem smlouvy

Naprosto nejběžnějším způsobem zrušení povinného ručení vozidla u dané pojišťovací společnosti je podání výpovědi 6 týdnů před koncem jednoleté smlouvy. To vše samozřejmě s tím, že vozidlo pojistíte u jiné pojišťovny. Pakliže proběhne datum pojistného období, dochází k zániku pojištění. Při tom všem byste měli splnit i jisté náležitosti.

  • Písemná žádost, kterou lze vyřídit osobně na pobočce pojišťovny
  • Vlastnoruční podpis
  • Všechny údaje o pojistné smlouvě
  • Důvod ukončení smlouvy

Nejčastější situace pro ukončení pojištění vozidla

Kromě výročí smlouvy je to také dohoda obou smluvních stran, tedy vás jako klienta a pojišťovací společnosti. K těmto případům však dochází jen výjimečně, protože pojišťovny si svoje zákazníky, potažmo příjmy drží zuby nehty, což je naprosto logické. Na přetřes tedy přichází ostatní situace, v rámci nichž lze povinné ručení vypovědět.

Změna velikosti pojistného
do jednoho měsíce máte možnost odstoupit od smlouvy
Nová podoba smlouvy
pakliže vám nevyhovuje, do dvou měsíců ji lze ukončit
Pojistná událost
po jejím vzniku máte tři měsíce na to, abyste od smlouvy odstoupili
Prodej vozu
smlouva zaniká obratem
Částečné či trvalé odhlášení z registru vozidel
nastane v den oznámení pojišťovně
Krádež vozu
po předložení protokolu od policie bude smlouva ukončena

Pakliže je konec smlouvy spojen hlavně s převáděním či vyřazováním vozu, neměli byste u tohoto kroku opomíjet ani na předložení potřebných dokladů. Tím nejzásadnějším je jistě kopie velkého technického průkazu. To jsou jedny z nejčastějších případů, kdy lze povinné ručení vypovědět i jindy, nežli k výročnímu datu konkrétní smlouvy.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…