Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Povinné ručení – co když viník nehody ujede z místa nehody?

Publikováno 15. 1. 2019

Každá nehoda na silnici je velice nepříjemnou záležitostí. Dvojnásob to platí v okamžiku, když se něco podobného stane vám. Pojďme se zaměřit na to, jak postupovat v situaci, kdy jste havárii nezavinili vy a škoda byla způsobena na vašem vozidlo. Za normálních okolností vše probíhá tak, že s tím, kdo vás poškodil sepíšete příslušný formulář, vyznačíte vše potřebné a pochopitelně uvedete to, kdo jde viníkem dopravní nehody. Vzhledem k tomu, že je to jiný řidič, budou se škody na vašem vozidle hradit z jeho povinného ručení. Jenže, co dělat v situaci, když vás někdo poškodí a od nehody ujede?

Ihned volejte Policii České republiky

Pokud máte tu možnost, snažte se zapamatovat si co nejvíce údajů o viníkovi dopravní nehody. V tom nejlepším případě si pořiďte fotografie nebo video záznam na mobilní telefon. Třeba i to, jak daná osoba ujíždí od vašeho vozu. Protože právě takové údaje mohou vést k vypátrání tohoto člověka. Nejpodstatnější informací by pro vás mělo být zapsání registrační značky. Ideálně, když si budete pamatovat model a barvu automobilu. Přínosem vám budou i nejrůznější svědci nebo třeba kamerový záznam z veřejných kamer. Tohle všechno může pomoci policii v nalezení viníka dopravní nehody. Jen pro úplnost uvedeme ještě několik dalších modelových situací, kdy byste měli k havárii volat Policii České republiky. Není to jenom v okamžiku, kdy viník nehody ujede, ale i když třeba škoda na vozidle přesáhne částku 100 000 Kč, dojde k usmrcení nebo vážnému zranění jiné osoby, vznikne škoda na majetku třetí osoby a nehoda začne brzdit silniční provoz.

Viník známý vs. neznámý

Nastat mohou pochopitelně jenom dvě odlišné situace. A to je nalezení viníka, popřípadě jeho nenalezení. Obě situace pak přináší trochu rozdílné scénáře z hlediska hrazení poškození vašeho dopravního prostředku. Pojďme se tedy nejprve zaměřit na to, když policie vypátrá viníka. V ten okamžiku budou veškeré škody na vašem voze hrazeny z povinného ručení dané osoby. Kdyby viník náhodou neměl zaplacené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pak vám pojišťovna škodu stejně vyplatí. Jen s tím rozdílem, že to bude z garančního fondu České kanceláře pojistitelů a tyto náklady se budou posléze vymáhat na viníkovi dopravní nehody. Horší situace však může nastat v okamžiku, kdy Policie České republiky takového člověka nevypátrá. Potom se vám nabízí jen dvě omezené varianty.

Havarijní pojištění
Jestliže si platíte havarijní pojištění, máte vyhráno. Právě z něho totiž bude hrazena škoda na vašem vozidle. I když se to pak může negativně projevit ve výši platby za havarijní pojištění, alespoň někdo vám škody na voze zaplatí.
Česká kancelář pojistitelů
Složitější je to v situaci, kdy si havarijní pojištění neplatíte. Spoléhat se nemůžete ani na garanční fond České kanceláře pojistitelů. Ten vám bude nápomocen pouze v okamžiku, když při dopravní nehodě došlo ke škodě na zdraví. Pokud nikoliv, škody jdou v plné míře za vámi.

Nehodu zaviněnou cizím člověkem nemůže nikdo z nás ovlivnit. Pokud by k ní přece jenom došlo a viník se pokusil ujet, řiďte se výše uvedenými informaci.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…