Jak se vhodně pojistit na cestách?

Publikováno 5. 9. 2017

Cestovní pojištění je naprostou samozřejmostí při každému výjezdu za hranice České republiky, ať už ji opouštíte z důvodu pracovní cesty nebo rodinné dovolené. Není to však jenom nutné pojištění, k němuž byste měli v takové situaci přihlížet. Prostřednictvím níže uvedených řádků vás navedeme tím správným směrem, co nepodcenit, čemu se nevyhýbat a podobně.

Obecná příprava před cestou

Nežli si vůbec zajistíte jakékoliv cestovní pojištění, zjistěte si aktuální informace o destinaci, do níž se chystáte. I z tohoto stavu totiž může vzejít požadavek v rámci budoucí pojistky. Informujte se například na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, zda lokalita kam se chystáte, je přístupná a nehrozí v ní zvýšené riziko teroristického útoku. Důraz byste měli klást také na nezbytná očkování a na sestavování cestovní lékárničky.

Pojištění s odpovídajícími pojistnými limity

Zhodnotíte-li vaši plánovanou aktivitu v zahraničí, měla by korespondovat s adekvátními pojistnými limity. V žádném případě jejich výši nepodceňujte, protože nejde o tak velké výdaje navíc. Dále se přesvědčte o následujících věcech.

  • Pojištění platí už v den odjezdu, kdy překročíte hranice České republiky
  • K dispozici budete mít profesionální asistenční službu dostupnou 24 hodin denně
  • Obsah pojištění pokrývá všechny plánované aktivity – především u adrenalinových sportů
  • Využijte raději i pojištění odpovědnosti, které rozšiřuje základní body cestovního pojištění

Sjednejte si cestovní pojištění online a ušetíte peníze i čas!

Řešení pojištění v zahraničí

Nikomu nepřejeme, aby využil potenciál cestovního pojištění v zahraničí. Pokud k tomu ale opravdu dojde, měli byste znát několik základních pravidel. Pozor si dejte určitě při podepisování jakýchkoliv dokumentů. Vždy musíte přesně vědět, pod co se podepisujete, v opačném případě si vyžádejte pomocnou ruku, například v podání asistenční služby pojišťovny na telefonu. Za všech okolností si uchovávejte doklady spojené s vynaložením nákladů na řešení té či oné situace. Pouze na jejich základě se totiž domůžete proplacení peněz po příjezdu do České republiky. A pokud by opravdu mělo dojít k libovolné pojistné události, vždy ji nahlaste neprodleně a tento krok nikdy neodkládejte.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…