Až 20 000 Kč ještě dnes na účtu? Žádný problém, klikněte zde...

Jak řešit pojistnou událost v případě dopravní nehody?

Publikováno 18. 12. 2017

Dopravní nehoda je určitě nepříjemnou situací, kterou v silničním provozu nechce začít skutečně nikdo. Osudu však nezabráníte a havárii nemusíte způsobit vy sami, ale můžete se stát jejím nedobrovolným účastníkem. V takovém případě se vyplatí vědět, jak postupovat. Čtěte náš návod…

Škody zaplatí povinné ručení a havarijní pojištění

Na úvod všeho zmíníme, že škody v rámci dopravních nehod jsou řešeny skrze pojišťovny. Každý účastník silničního provozu, respektive majitel dopravního prostředku musí mít ze zákona uzavřené tzv. povinné ručení. To vás finančně ochrání v okamžiku, kdy způsobíte nehodu, potažmo škodu na majetku či zdraví ostatních osob. Škody jsou vždy placeny z pojištění viníka autohavárie. Havarijní pojištění je spíše určitým připojištěním, jež vám bude nápomocno i v jiných situacích, mezi které patří krádež, vandalismus, střet se zvěří, živelné pohromy, apod. Zkrátka tam, kde není viník silničního provozu.

Nahlášení dopravní nehody pojišťovně

Nyní se pojďme vrátit k popisu řešení pojistné události. Potká-li vás taková situace, myslete na to, že je zapotřebí vyřídit ji a nahlásit. V tomto směru rozlišujte dvě události.

Přivolání Policie České republiky
Pouze v případě, že škoda na jednom vozidle přesáhne částku 100 000 Kč
Řešení svépomocí a nahlášení pojišťovně
Nehody se škodou do 100 000 Kč

Nežli přistoupíte k administrativním úkonům, důkladně zajistěte místo nehody. Na mysli máme výstražný trojúhelník. Před opuštěním vozu si vezměte také reflexní vestu. Pokud byl někdo zraněn, zavolejte záchrannou službu, popřípadě hasiče. Teprve poté přistupte k řešení vzniklé havárie.

Vyplňte záznam o dopravní nehodě

Vaším stěžejním bodem se stane mezinárodně uznávaný formulář, respektive záznam o dopravní nehodě. Ten musíte povinně vozit se sebou. Vše začíná vyplněním několika základních údajů. Jména a adresy řidičů, ale i svědků havárie, SPZ obou vozidel a informace o pojišťovnách. Pak přichází na přetřes to nejhlavnější. Zakreslení a popsání toho, co se skutečně stalo. Právě z takového záznamu bude při následném řešení pojistné škody patrné, jak vše proběhlo a kdo je viníkem. V ideálním případě je vhodné uvést, kdo nehodu zavinil, a to větou „já XY prohlašuji, že jsem viníkem této dopravní nehody“. Taková malá pojistka pro případ, kdyby došlo v budoucnu ke změně výpovědi. Přínosem jsou i fotografie z místa havárie. To vše musí oba řidiči stvrdit svým vlastnoručním podpisem.

Nahlášení na pojišťovně

Nejlepším řešením je nahlášení nehody pojišťovně ještě ze samotného místa skutku. Popřípadě to provedou oba zúčastnění poté, co odjedou z místa nehody. V ideálním případ to nahlásí oba, každý na svoji pojišťovnu, a to co nejdříve. V dnešní době lze pojistné události řešit skrze online žádosti na internetu, takže i to je jeden ze způsobů, jak vše nahlásit a doložit potřebné materiály.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…