Direct pojišťovna Direct pojišťovna

Vznik akciové společnosti DIRECT Pojišťovna, a.s. se váže k roku 2007, od kdy byla v majetku RSA. Toto vlastnictví však bylo ukončeno v roce 2012 a o tři roky později přichází tento subjekt ve zcela jiném kabátku pod záštitou společnosti VIGO Investments. DIRECT pojišťovna sází především na profesionální online služby v oblasti neživotního pojištění, které jsou založeny na maximální srozumitelnosti, jednoduchosti a osobním přístupu. Nabídka pokrývá oblasti, jako jsou pojištění vozidel, cestovní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění. Ve firemní nabídce je to pojištění automobilových flotil, pojištění pro společnosti, pojištění bytových domů, stavebně montážní pojištění, pojištění zdravotnických zařízení a pojištění obcí a měst.

Sídlo Direct pojišťovny

DIRECT Pojišťovna, a.s.
Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel: +420 221 221 221
info@direct.cz

Seznam pojišťoven